Description

Կտրվածքները բուժող այս գելը ներգործում է ակնթարթորեն: Արտադրանքի ոչ մեծ քանակությունը բավական է սափրվելու ժամանակ առաջացած քերծվածքների և կտրվածքների արյունահոսությունը դադարեցնելու համար:  

Ոչ մեծ քանակությամբ քսեք կտրվածքին, սպասեք մի քանի վայրկյան և ցողեք:

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “PRORASO ԳԵԼ BLEED STOPPER”