Description

Առավել ագրեսիվ անվտանգ ածելի
Չնայած նրան, որ նա սայրը ավելի քիչ է բացում, քան հին R41, շատ մարդիկ խոնավ սափրվելու համայնքից այն անվանում են առավել ագրեսիվ անվտանգ ածելի շուկայում

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “MÜHLE R41 ԲԱՑ ԳԼԽԻԿ”